h

College gaf verkeerde info over LEID

17 oktober 2019

College gaf verkeerde info over LEID

Foto: Harm-Jan Weevers / www.fraterwaard.nl
Het college van B&W heeft misleidende informatie gegeven over het afketsen van project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg ofwel LEID. Zij heeft gelogen over het tijdstip van het sneuvelen van LEID, hield informatie achter over een vijfde optie naast de 4 varianten en hield vol dat het project ook voor natuur en milieu vergunbaar was.
Uit recentelijk openbaar gemaakte vergaderstukken -die wij na maanden zeuren eindelijk kregen- blijkt dat het allemaal heel anders zat dan de gemeente wilde doen geloven. Al eind januari 2018 werd bekend dat de betrokken bedrijven geen heil meer zagen in het plan LEID, omdat het te duur werd. Betrokken overheden wilden echter perse doorgaan en verzonnen een terugvaloptie: een herschikking op het bestaande terrein. Dit zou de bedrijven miljoenen kosten, zonder dat het beoogde doel was bereikt. De bedrijven wezen de terugvaloptie dan ook af en wel op 14 mei 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeenteraad van Doesburg is echter nooit geïnformeerd over deze 5e optie, ook niet tijdens de evaluaties in het najaar van 2018 toen het hele proces van LEID in de raadszaal is besproken. De toenmalige wethouder Mulder heeft daar gelogen toen zei vertelde dat zij pas op 14 mei wist van het afketsen van LEID. Het lijkt er sterk op dat de hele terugvaloptie is bedacht om een eventueel fiasco van LEID over de verkiezingen heen te tillen.
In al haar communicatie vanaf 14 mei 2018 naar de raad en naar de burgers, meldde Gemeente Doesburg dat het voorkeursontwerp ruimtelijk haalbaar en technisch uitvoerbaar was, ook op het gebied van natuur en milieu. Een voortgangsrapportage en een risicosessie van 2017 noemen LEID echter niet vergunbaar en niet uitvoerbaar. Waarom deze misleiding? Waarom dingen verzwijgen? En waarom liegen? Voor SP is dit onacceptabel.

Reactie toevoegen

U bent hier