SP Doesburg

Armoede beleid maakt inhaalslag door jeugdfonds

17-07-2016De gemeente Doesburg heeft zich aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Het fonds stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 17 jaar, die in Doesburg in gezinnen met weinig geld opgroeien. Het fonds draagt op die manier ook bij aan een creatieve samenleving, waarin kinderen hun talenten en hun zelfverzekerdheid verder kunnen ontwikkelen.

› Lees verder

Chronisch zieken en gehandicapten in de weerstand

13-07-2016De gemeente Doesburg heeft tot twee maal toe een brief gestuurd dat het wil gaan starten met een pool voor scootmobiel gebruikers. Via de pool kunnen mensen die geïndiceerd zijn voor een scootmobiel deze incidenteel op werkdagen lenen.

› Lees verder

Op naar een Nationaal Zorgfonds

01-07-2016In het huidige zorgsysteem staat niet de patiënt centraal maar de verzekeraar. De basis van dit is de concurrentie tussen verschillende zorgverzekeraars, maar noodgedwongen ook tussen zorgverleners. Het zou de gezondheidszorg efficiënter en goedkoper maken. In de tien jaar dat dit systeem draait hebben de zorgverzekeraars echter steeds meer macht gekregen en zijn de kosten van de gezondheidszorg de pan uit gerezen.

› Lees verder

Claim uw uren huishoudelijke hulp terug

18-06-2016Gemeente Doesburg prijst zichzelf rijk met de uitspraken van de hoogste bestuursrechter omtrent de hulp bij het huishouden. Zij claimen goed maatwerk verleend te hebben. Door het protocol van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) die voorheen de indicaties deden in het beleid op te nemen is voor hen de kous af. Niet voor de SP Doesburg.

› Lees verder

Blusemmer met tomatenplant voor de burgemeester

16-06-2016Namens de SP en bewoners van Maartenshof een "blusemmer" zoals bekend van het museum de roode toren.

› Lees verder

Comité Doesburg voor een Nationaal Zorgfonds

08-06-2016Worstelt u ook met het huidige zorgsysteem, het hoge eigen risico en de macht van de zorgverzekeraars? Kom dan naar de informatieavond op 20 juni a.s. om 19:30 in het Arsenaal en steun onze strijd voor een nationaal zorgfonds.

› Lees verder

Handen af van de Linies!

29-05-2016Een nieuwe stichting, ingesteld door het college van Doesburg, wil op de Linies een uitkijktoren en kunst plaatsen waar de wereld op afkomt. De SP Doesburg is van mening dat dit zal leiden tot verval van de natuur.

› Lees verder

SP wil meer duidelijkheid bij de Structuurvisie

29-05-2016Om meer duidelijkheid te krijgen bij de Ruimtelijke Structuurvisie 2030, waar nog veel van de plannen abstract blijven, heeft de SP bij de raadsvergadering van 26 mei een aantal moties ingediend.

› Lees verder

Thema avond Zorgfonds

13-05-2016Al tien jaar worstelt Nederland met het nieuwe zorgstelsel. Volgens de regering wordt de zorg onbetaalbaar, maar de SP is van mening dat dit door verkeerde keuzes komt. Het kan anders. Het moet anders.

› Lees verder

Super Zaterdag in Doesburg

27-04-2016Na voorbeelden in het land hield ook de afdeling Doesburg zaterdag 23 april een super Zaterdag. De dag had als thema, terug naar één zorgfonds voor iedereen zonder eigen risico.

› Lees verder

Pagina's