h

Nieuws van de afdeling

24 januari 2023

Volksprotest 11 Februari 2023 Amsterdam

Op zaterdag 11 februari vindt het Volksprotest plaats in Amsterdam.

Lees verder
24 januari 2023

VERLAAG DE KOSTEN: NATIONALISEER ONZE ENERGIE

Foto: Michael Bouwman / SP Doesburg

De energierekening moet omlaag. Energie is een basisvoorziening. Iedereen heeft energie nodig en wil dat het liefst zo goedkoop en schoon mogelijk. Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Commerciële bedrijven verhogen onze energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders. Daarom gaan we onze energie weer zelf organiseren. Zodat we de energierekening kunnen verlagen en zeggenschap hebben over het investeren in schone energie.

Lees verder
2 januari 2023

SP start Meldlijn hoge energierekening

De SP is op maandag 2 januari de landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt. Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn. De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer en gemeenteraden. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten. 

Lees verder
12 april 2022

SP Doesburg viert 40-jaar Doesburg

Tijdens een feestelijke reünie interviewde Ronald van Raak velen die bijgedragen hebben aan de successen van de SP in Doesburg. Veel voorbeelden van acties die de SP met de Doesburgse bevolking heeft gevoerd kwamen voorbij.

Lees verder
13 maart 2022

Voor een wijkcentrum in iedere wijk

​​​​​​​​​​​​​wij willen in elke wijk een wijkcentrum met laagdrempelige spreekuren van maatschappelijk werk, sociaal-juridische hulp en schuldhulpverlening om zo problemen eerder op te sporen en erger te voorkomen. Er komen zorgbuurthuizen: De gemeente zet zich in om samen met de woningcorporatie kleinschalige woonvormen met een buurtfunctie te realiseren voor ouderen.
Hier kunnen ouderen, rijk of arm, terecht die zorg nodig hebben. Mensen uit de buurt kunnen hier terecht voor een gezamenlijke maaltijd, activiteiten en sociaal contact. Daardoor wordt de eenzaamheid bestreden en kunnen buurtbewoners gemakkelijk met elkaar in contact komen.

Lees verder
6 maart 2022

Voor een veiliger Doesburg

Het effect van het toenemend toerisme in Doesburg en van het tekort aan parkeerplaatsen leidt ertoe dat velen rond blijven rijden op zoek naar een parkeerplaats. Het gevolg is dat er volop wordt geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn met een ongewenste circulatie van auto’s tot gevolg. De luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof die daar weer het gevolg van is, is slecht voor de gezondheid en de leefomgeving. De singels worden een 30 km/h zone om de verkeersveiligheid te bevorderen, sluiproutes te ontmoedigen en de uitstoot van fijnstof te reduceren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier