h
12 april 2022

SP Doesburg viert 40-jaar Doesburg

Tijdens een feestelijke reünie interviewde Ronald van Raak velen die bijgedragen hebben aan de successen van de SP in Doesburg. Veel voorbeelden van acties die de SP met de Doesburgse bevolking heeft gevoerd kwamen voorbij.

Lees verder
13 maart 2022

Voor een wijkcentrum in iedere wijk

​​​​​​​​​​​​​wij willen in elke wijk een wijkcentrum met laagdrempelige spreekuren van maatschappelijk werk, sociaal-juridische hulp en schuldhulpverlening om zo problemen eerder op te sporen en erger te voorkomen. Er komen zorgbuurthuizen: De gemeente zet zich in om samen met de woningcorporatie kleinschalige woonvormen met een buurtfunctie te realiseren voor ouderen.
Hier kunnen ouderen, rijk of arm, terecht die zorg nodig hebben. Mensen uit de buurt kunnen hier terecht voor een gezamenlijke maaltijd, activiteiten en sociaal contact. Daardoor wordt de eenzaamheid bestreden en kunnen buurtbewoners gemakkelijk met elkaar in contact komen.

Lees verder
6 maart 2022

Voor een veiliger Doesburg

Het effect van het toenemend toerisme in Doesburg en van het tekort aan parkeerplaatsen leidt ertoe dat velen rond blijven rijden op zoek naar een parkeerplaats. Het gevolg is dat er volop wordt geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn met een ongewenste circulatie van auto’s tot gevolg. De luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof die daar weer het gevolg van is, is slecht voor de gezondheid en de leefomgeving. De singels worden een 30 km/h zone om de verkeersveiligheid te bevorderen, sluiproutes te ontmoedigen en de uitstoot van fijnstof te reduceren.

Lees verder
27 februari 2022

SP Doesburg gaat buurten in de buurt

Het afgelopen jaar is SP Doesburg maandelijks in verschillende wijken geweest. Op zaterdag 5 maart staan wij met een kraam van 12.00 tot 16.00 uur bij de Aldi, Burgemeester Keiserplein. SP'ers staan dan voor u klaar om met u in gesprek te gaan over wat er beter kan in Doesburg én wat belangrijke thema’s zijn bij de verkiezingen. De SP hecht veel waarde aan betrokkenheid van inwoners met onze gemeente.

Lees verder

Pagina's