h

Stad en Wijken

28 april 2020

Geen huurverhoging in coronatijd

Foto: Michael Bouwman / SP
3 november 2019

Begroting 2020-2023

Foto: Michael bouwman

Doesburg is er voor alle mensen, voor hen die het goed gaat, maar ook vooral voor hen die zichzelf niet kunnen redden. Wij zijn solidair naar een ieder met menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. En deze begroting lijkt daar haaks op te staan. Godzijdank hebben we ingestemd met de toekomstvisie voor Doesburg, want daar lijkt het in deze begroting aan te ontbreken. Een bibliotheek die dreigt te moeten sluiten. Het algemeen maatschappelijk werk en sociale raadslieden die de broekriem moeten aantrekken, allerlei fondsen die bestemd zijn voor kwetsbare doelgroepen worden gewoon opgeheven. Je zou denken het gaat helemaal niet goed met Doesburg. En toch staat er van alles te gebeuren, plannen genoeg! maar niet op het sociaal domein.

Lees verder
17 oktober 2019

College gaf verkeerde info over LEID

Foto: Harm-Jan Weevers / www.fraterwaard.nl
Het college van B&W heeft misleidende informatie gegeven over het afketsen van project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg ofwel LEID. Zij heeft gelogen over het tijdstip van het sneuvelen van LEID, hield informatie achter over een vijfde optie naast de 4 varianten en hield vol dat het project ook voor natuur en milieu vergunbaar was.
Lees verder
8 juli 2019

Koppelweg – het slot

Foto: Michael bouwman

Laat ik voorop stellen: het is heel mooi dat er wordt gebouwd en dus ook gewoond kan worden aan de Koppelweg. Ik heb ook van veel Doesburgers gehoord dat ze graag op deze mooie plek zouden willen wonen. Maar helaas zal dat voor velen van hen onmogelijk zijn. Er zullen namelijk alleen dure woningen komen. Hoe anders ging het jaren geleden bij ​Beinum West. Daar waren driekwart van de woningen betaalbaar en daar kwam geen projectontwikkelaar aan te pas. Wethouder Bouman van de SP heeft er destijds met het gemeentebestuur voor gezorgd dat er gebouwd kon worden naar de woonwensen van de Doesburgers. De gemeente kon de invulling volledig bepalen en was daarbij niet afhankelijk van een projectontwikkelaar. Bij de Koppelweg is het heel anders gelopen, daar heeft de gemeente het uit handen gegeven. Er is juist grond verkocht aan een projectontwikkelaar. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen eisen gesteld kunnen worden. Daarom heeft de SP in de gemeenteraad voorgesteld een mix van woningen te eisen. Helaas werd dit door geen enkele van de andere partijen gesteund. De andere partijen kiezen er dus voor hier alleen te bouwen voor de ‘rijken’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier