h

Vraag aan! Zonodig helpen we een handje!

15 april 2005

Vraag aan! Zonodig helpen we een handje!

Laag inkomen? Vraag belasting terug voor ziektekosten. Premiebetaling is veelal al voldoende. Zonodig helpen we u!

Alle mensen met een laag inkomen die dat nog niet gedaan hebben roepen we op om belasting terug te vragen voor ziektekosten. De sterk gestegen ziekenfondspremie zorgt ervoor dat men al heel snel in aanmerking komt, dus ook zonder dat er verdere kosten zijn gemaakt. Mensen in de bijstand hoeven het teruggekregen bedrag niet in te leveren bij de sociale dienst! De totale ziekenfondspremie (dus ook die voor het aanvullende deel en het nominale deel) mag men opvoeren als aftrekpost en ook een bedrag van EUR 23 p.p. voor de huisapotheek. Echtparen op bijstandsnivo kunnen al gauw EUR 200 terugkrijgen en dit kan verder oplopen als er nog meer ziektekosten gemaakt zijn die niet werden vergoed. 65-plussers, chronisch zieken en arbeidsongeschikten mogen standaard EUR 776 als extra aftrekpost opvoeren.

Kent u iemand die moeite heeft met het invullen van formulieren, help dan even een handje! Onze SP Hulpdienst staat altijd klaar voor wanneer het onverhoopt niet zou lukken en bekijkt ook of het zin heeft om over eerdere jaren geld terug te vragen. Te veel mensen doen zichzelf te kort uit angst voor romslomp of verkeerde verwachtingen. Natuurlijk was het veel beter geweest wanneer dit soort acties niet nodig was en dat alles al was opgenomen in loon of uitkering. Maar de regering kiest voor 'maatwerk', en wie daar niet in mee wil laat echt geld op de plank liggen. Zonde! Voor een formulier kunt u de belastingdienst bellen: 0800-0543 (als ze bereikbaar zijn...) of het formulier downloaden: www.belastingdienst.nl. Hulp nodig, maar er is niemand die u helpen kan of wil#? Bel dan de SP Hulpdienst 471795 (Marlies Leenders). Andere mogelijkheden zijn het huisbezoekproject van de Stichting WIND (472829) of het nummer van het project Invulhulp Belastingen Doesburg (476508). Bij alle drie kunt u trouwens ook hulp en informatie krijgen over andere regelingen.

Tot slot: mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding vragen voor de gemeentelijke belastingaanslag. Ook dit gebeurt te weinig. Formulieren liggen klaar bij het Publieksburo van de gemeente.

U bent hier