h

Belastingbetaler betaalt verplaatsing Stadswerf

27 januari 2006

Belastingbetaler betaalt verplaatsing Stadswerf

Als gevolg van een ommezwaai van de PvdA komen de kosten van een eventuele verplaatsing van de Stadswerf op het bordje van de Doesburgse belastingbetaler.

De eisen die de gemeenteraad vorige maand nog stelde aan ontwikkeling van de Koppelweg en omgeving zijn weer ingetrokken. Na een slappe toezegging van het college over mogelijk extra meters plangebied heeft de VVD, eerst nog erg voor behoud van de natuur nabij de Lage Linie, het nu samen met PvdA en CDA mogelijk gemaakt dat er plannen komen voor woningbouw in het moerasgebied. De eis van een 20 meter brede natuurstrook langs het gebied is ook weer van tafel dankzij deze meerderheid. En al in december bepaalden dezelfde drie partijen dat ook alsnog een brug mag worden gepland door het moerasgebied naar de Lage Linie. Alleen D66 en SP hielden voet bij stuk waar het gaat om de belangen van de natuur en de rust in de Lage Linie.

Dankzij een draai van 180 graden door de PvdA-fractie ging ook een derde door de raad gestelde eis van tafel. Op voorstel van de SP was in december nog afgesproken dat de Doesburgers niet extra hoeven te betalen voor een eventuele verplaatsing van de Stadswerf (meerderheid van SP, PvdA en D66). Gisteravond trok de PvdA haar eis echter in. De kosten van verplaatsing van de stadswerf hoeven van PvdA, CDA en VVD nu niet meer uit de opbrengesten gedekt te worden. De SP vindt dit van de gekke, en al helemaal nu is gebleken dat men kiest voor een stadswerf met nog minder taken, die nog duurder is ook! SP-fractievoorzitter Gerrit Hammink maakte er bezwaar tegen dat CDA-wethouder Westhoven de presentatie van de financiële gevolgen van de Koppelwegplannen steeds naar believen aanpast en negatieve financiële consequenties camoufleert. ‘Ik herken hierin niet de wethouder financiën die er de afgelopen drieëneenhalf jaar steeds voor zorgde dat inkomsten- en uitgaven netjes in balans bleven.’

U bent hier