h

Hou je rug recht!

24 januari 2006

Hou je rug recht!

De SP roept de partijen in de raad op om zich inzake de Koppelwegplannen niet door het college en projectontwikkelaar Matser onder druk te laten zetten.

Nadat eerst SP-wethouder Willem Bouman openlijk afstand had genomen van de ontwikkelplannen voor de Koppelweg bleek ook de gemeenteraad erg verdeeld over de kwestie. SP en D66 willen de sportvelden en de natuur behouden. Het CDA eiste een voor sportclub Doesburg acceptabel alternatief, maar zwakte dit later weer af. De VVD was erg kritisch over de aantasting van de natuur. Dit leidde tot het besluit om de natuur te sparen. Alleen de PvdA was direct helemaal voor, maar hielp nog wel het voorstel aan een meerderheid om de verplaatsing van de stadswerf niet laten betalen door de burgers.

Inmiddels lijkt van de duidelijke opstelling van de twee laatstgenoemde fracties weinig over. Het college (of beter: de projectontwikkelaar?) eist nu namelijk dat de raad terugkomt op de extra voorwaarden die zijn gesteld. Men suggereert een gat van drie miljoen, waardoor de plannen niet zouden kunnen doorgaan. En het lijkt erop dat de VVD en de PvdA gaan zwichten onder de druk die wordt uitgeoefend.

De VVD eiste in december nog een ecologische zone langs het te ontwikkelen gebied. Nu is die niet meer zo van belang en het lijkt erop dat men zich het bos in laat sturen met vage toezeggingen over extra vierkante meters naast de stadswerf. De PvdA vond in december nog dat men de burger niet mag laten opdraaien voor de kosten van verplaatsing van de stadswerf. Inmiddels lijkt deze partij bereid te zijn om straks zonodig de afvalstoffenheffing te gaan verhogen.

De SP kiest in de huidige situatie voor het behoud en de versterking van de werkgelegenheid aan de Koppelweg. Er is immers al genoeg industrieterrein verdwenen. De stadswerf kan aan de Koppelweg blijven en de jeugdaccommodatie van Sc. Doesburg moet snel worden opgeknapt. Woningen kunnen we op andere plekken bouwen en ook socialer. De SP roept de andere raadsfracties op om de rug recht te houden in deze kwestie.

Meer berichtgeving over de Koppelwegplannen

Onderzoek Koppelweg gaat door
Eerste overwinning Sportclub Doesburg inzake plannen Koppelweg
Sportclub Doesburg ziet niets in verhuizen
Zeven redenen om af te zien van de Koppelweg-plannen

U bent hier