h

Oproep SP Doesburg: Stop Dekker, houd de huren betaalbaar!

25 maart 2006

Oproep SP Doesburg: Stop Dekker, houd de huren betaalbaar!

Op zaterdag 8 April gaan Doesburgse SP’ers naar Amsterdam om te demonstreren tegen de huurplannen van minster Dekker.

Dekker stelt voor een kwart van alle huurwoningen te liberaliseren, wat betekent dat de huur ervan wordt vrijgegeven. De huidige huurders van de ruim 600.000 woningen die geliberaliseerd worden, verliezen na 2009 alle wettelijke bescherming tegen extreme huurprijzen en huurverhogingen.

Meer marktwerking in de huursector betekent echter meer dan die huurliberalisatie. Ook huurders waarvan de woning niet wordt geliberaliseerd krijgen met hogere huurverhogingen te maken dan de afgelopen jaren, te beginnen op 1 juli 2006. En huurders met huurtoeslag worden niet ontzien, want ook zij betalen een hogere huurverhoging uit eigen zak. Bovendien wordt de komende jaren nog verder op de huurtoeslag gekort. Al met al dreigen de huurlasten voor veel Doesburgers de komende jaren sterk te gaan stijgen. De SP gaat er bij de lokale wooncorporaties op aandringen om een terughoudend beleid te voeren waar het gaat om de huurverhogingen en de huurliberalisatie.

Redenen genoeg voor de Doesburgse SP om de inwoners van Doesburg en omgeving op te roepen om mee te gaan naar Amsterdam. Wie mee wil demonstreren tegen de plannen van minister Dekker kan contact opnemen met Petra Senhorst op telefoonnummer 0313-473443 of een email sturen naar doesburg@sp.nl. De SP Doesburg organiseert vervoer naar Amsterdam.

houd de huren betaalbaar

U bent hier