h

14 oktober: SPringen voor SPeeltuinen

9 oktober 2006

14 oktober: SPringen voor SPeeltuinen

De afgelopen maanden is de SP in Doesburg bezig geweest met het uitvoeren van een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de speeltuinen. In totaal zijn 30 speelterreintjes onderzocht op hun gebruik, de kwaliteit en de veiligheid. In en rondom deze terreinen werden 200 kinderen en 140 omwonenden geïnterviewd.

Op zaterdag 14 oktober wordt het onderzoeksrapport officieel aangeboden aan het gemeentebestuur en worden de resultaten tijdens een persconferentie gepresenteerd en toegelicht. Dit zal gebeuren op het stadhuis, ’s morgens om 11 uur.

Springkussen bij stadhuis

De SP zal op 14 oktober van 11 tot 14 uur beschikbaar zijn om de onderzoeksresultaten toe te lichten, met uiteraard de uitkomsten per speeltuin. Voor de kinderen zal er bij het stadhuis een springkussen staan. Alle kinderen van Doesburg zijn van harte welkom om gratis te komen meespringen. Natuurlijk mogen ze hun vaders en moeders meenemen.

U bent hier