h

de Ooi: 30 km-zone voldoende effectief?

12 oktober 2006

de Ooi: 30 km-zone voldoende effectief?

De SP peilde de meningen van Ooi-bewoners over de snelheidsremmende voorzieningen die zijn aangebracht (30 km-zone). Uitkomst: er wordt op bepaalde plekken nog steeds te hard gereden. De maatregelen zijn niet effectief genoeg. De SP vraagt het college er nog eens goed naar te kijken en maatregelen te nemen.

Actie & Fractie oktober 2006 (voorkant)

U bent hier