h

Spelen moet beter!

12 oktober 2006

Spelen moet beter!

De afgelopen maanden is de SP in Doesburg bezig geweest met ‘n grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de speeltuinen. Er zijn 30 speelterreintjes onderzocht op gebruik, kwaliteit en veiligheid. In en rondom deze terreintjes werden zo’n 200 kinderen en 140 omwonenden geïnterviewd. Conclusie: het onderhoud moet véél beter en er moet ook in nieuwe toestellen worden geïnvesteerd.

Over het algemeen worden de speeltuinen in Doesburg intensief gebruikt. Zeer positief is de sociale controle die er in de meeste buurten is. Bijna overal houden omwonenden een oogje in het zeil wanneer kinderen in de speeltuin aan het spelen zijn. De kwaliteit van de speeltuinen laat echter vaak te wensen over. De SP hoorde veel klachten over zwerfvuil, hondenpoep en slecht onderhoud aan de toestellen en aan de groenvoorzieningen eromheen.

Een veel gehoorde klacht is dat speeltuintjes door jongeren als ontmoetingsplek worden gebruikt, waardoor er voor de kleintjes geen plaats is. In enkele situaties is er ook sprake van overlast. Dit kan worden opgelost door andere plekken beschikbaar te stellen, zoals gebeurt bij het toekomstige jongerencentrum.
De conclusies verschillen sterk per speeltuin. De SP vindt dat de gemeente veel moet gaan investeren in het op peil brengen van het speeltuinonderhoud en in het bijhouden van het aangrenzende groen. Ook wordt aanbevolen om hier en daar nieuwe toestellen te plaatsen.


Zaterdag wordt het onderzoeksrapport officieel aangeboden aan het Doesburgse gemeentebestuur. Om 11 uur, Stadhuis.

Actie & Fractie oktober 2006 (voorkant)

U bent hier