h

Solidariteit is ver te zoeken

15 november 2020

Solidariteit is ver te zoeken

Ook wij als Doesburg raken het vet op de botten kwijt. Dat is helder. Maar er is een groot verschil tussen onvermijdelijke, doch rechtvaardige bezuinigingen en grond bieden om in verval te raken! Elk jaar opnieuw met de kaasschaaf over onze voorzieningen heen, betekent op den duur de bodem raken.
Er wordt wederom bezuinigd op kwetsbare doelgroepen en instellingen. Bijvoorbeeld op de compensatie voor chronisch zieken, de gemeentepolis, de dagopvang voor ouderen en op de kleine financiële waardering voor mantelzorgers. Doesburg kan met dit kleine gebaar de mantelzorgers een hart onder de riem steken. Blijf dit dan ook doen! Geef geen klap in het gezicht, maar een waardering.
Is er wel eens onderzocht hoeveel geld er verkwanseld wordt met de inhuur van allerhande adviesbureaus? Voor elk onderwerp wordt er wel wat ingehuurd. En wat is de effectiviteit daarvan? Zelfs de roeken hebben een eigen onderzoeksbureau. Niet gelukt, dan maar van tafel. Het antwoord van de coalitiepartijen is deze bezuinigingen tegengaan met bezuinigingen op huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand. Dat is het ene gat met het andere dichten. Onder de streep schieten we hier niets mee op. De partijen CDA, D’66 en SP hebben een vuist gemaakt en samen tegen dit voorstel gestemd.
In lastige tijden ondersteun je elkaar, maar de solidariteit is ver te zoeken bij de gemeente Doesburg.

De SP hulpdienst biedt een helpende hand
06-39425547

Nicole Hammink
SP-raadslid Doesburg

U bent hier