h

Bestemmingsplan verheullweg

30 september 2021

Bestemmingsplan verheullweg

Vanavond staat het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Verhuellweg op de agenda. Net zoals iedereen hebben wij geconstateerd dat er grote onrust en wantrouwen is in de Doesburgse samenleving. Mensen zijn bezorgd om de kwaliteit van hun leefomgeving, om de bescherming van natuur en hun eigen gezondheid. Daarom vinden wij het, naast het beoordelen van de formele kant, een belangrijke zaak om vertrouwen te herstellen. Daarom hebben wij een motie ingediend die voorstaat een second opinion uit te laten voeren over de uitgangspunten, juistheid en compleetheid van de gedane onderzoeken. En om die uitkomst af te wachten zal het nodig zijn nu geen besluit te nemen over het bestemmingsplan. De Raadsvergadering zal (helaas) nog 1 keer online plaatsvinden. Je kunt meekijken via: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live

Reactie toevoegen

U bent hier