h

Asielcrisis

20 december 2021

Asielcrisis

Nederland verkeert in een asielcrisis. Dit kan niemand ontgaan zijn. En nu kunnen we een uitgebreide analyse maken hoe dit zover gekomen is. Zoals de sluiting van zoveel centra met opvangplekken sinds de laatste asielcrisis in 2015. Of de woningnood waardoor er nauwelijks uitstroom kan plaatsvinden. Maar ook door Corona kunnen vluchtelingen die geen recht hebben op asiel niet terug gestuurd worden naar het land van herkomst. Maar dat verandert niets aan de ontstane situatie.
En dat is dat er zelfs zorgen zijn voor infectie uitbraken omdat mensen zo dicht op elkaar gepakt zitten. Mensen en kinderen (!) die op de grond moeten slapen of op stoelen. Het is mensonterend en onacceptabel.

In augustus heeft staatssecretaris Broekers-Knol een oproep gedaan aan alle gemeenten om vluchtelingen op te vangen omdat de situatie onhoudbaar is. Omdat er te weinig gemeenten gehoor hebben gegeven aan deze oproep heeft de staatssecretaris nu noodgedwongen gemeenten moeten verplichten dit te doen. De solidariteit is ver te zoeken.

Nederland heeft 352 gemeenten en als elke gemeente naar draagkracht een deel van deze mensen opvangt, dan zou je een heel eind kunnen komen. De regelgeving schijnt dit niet toe te laten want bij opvang moet je als gemeente minimaal een paar honderd mensen opvangen. Dat is voor Doesburg niet haalbaar.

Wat wel haalbaar zou moeten zijn is om een extra inspanning te leveren in het huisvesten van statushouders. Op deze wijze dragen we bij aan de doorstroom en staan we niet aan de zijlijn te kijken hoe deze ramp zich in ons land voltrekt.

We hebben het college in de gemeenteraad van 16 december opgeroepen om deze bijdrage te gaan leveren middels een motie, gesteund door PvdA/Groen Links, D66 en het CDA. Een mooi resultaat door een vruchtbare samenwerking!

Nicole Hammink
Fractievoorzitter
SP Doesburg

Reactie toevoegen

U bent hier