h

voor een menswaardiger Doesburg

16 januari 2022

voor een menswaardiger Doesburg

Menselijke waardigheid is een van de drie kernpunten
van de SP. Tot de menselijke waardigheid rekenen we het
respect van de ene mens voor de andere mens, het recht
om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de
samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen, en een
eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van
anderen en met respect voor alles wat leeft zijn
persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens
uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen denken en
doen.

Reactie toevoegen

U bent hier