h

Voor een veiliger Doesburg

6 maart 2022

Voor een veiliger Doesburg

Het effect van het toenemend toerisme in Doesburg en van het tekort aan parkeerplaatsen leidt ertoe dat velen rond blijven rijden op zoek naar een parkeerplaats. Het gevolg is dat er volop wordt geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn met een ongewenste circulatie van auto’s tot gevolg. De luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof die daar weer het gevolg van is, is slecht voor de gezondheid en de leefomgeving. De singels worden een 30 km/h zone om de verkeersveiligheid te bevorderen, sluiproutes te ontmoedigen en de uitstoot van fijnstof te reduceren.

We vinden het belangrijk dat Doesburg goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De gemeente blijft alert op plannen van de provincie en gaat in gesprek met inwoners wat wenselijk is. De parkeerplaatsen in de binnenstad moeten beschikbaar zijn voor bewoners en voor hun bezoek (tegen gereduceerd tarief), zoals dat in vele andere plaatsen gebeurt.

Reactie toevoegen

U bent hier