h

Blog Marion Berends

4 december 2014

Vaagheid en dwaalsporen voor de nieuwe WMO

Met de klok op vijf voor twaalf blijft het college van Doesburg uitblinken in vaagheid, mooie woorden en onduidelijkheid over de toekomst van de WMO. Ja, het gemeentekrantje heb ik gelezen en ik weet van hun beloften. Maatwerk en keukentafelgesprekken en in het overgangsjaar wordt bij iedereen nagegaan of het anders, lees goedkoper, kan.

Lees verder
3 november 2014

Maatwerk, voor wethouders of Burgers?

Steeds weer wordt er beloofd dat het goed komt. Steeds weer wordt er maatwerk beloofd voor de Thuiszorg, het leerlingenvervoer. Het jaar 2015 wordt een overgangsjaar en er veranderd per 1 januari helemaal niets. Helaas wordt maar niet duidelijk hoe dat maatwerk tot stand komt en hoe het aan het einde van 2015 zal zijn, niemand die het weet.

Lees verder
1 oktober 2014

Participeren, meedoen of creperen

Nog een paar maanden en dan is de participatie wet een feit. Een liberaal feestje en de weldenkende linkse kant van Nederland houdt de adem in met de vuisten gebald. Klaar voor het gevecht dat nu al gaande is want de voortekenen dat het misgaat liegen er niet om. Je moet het alleen willen zien.

Lees verder
22 september 2014

Sociale werkplaats wordt een Sterfhuisconstructie

De discussie laait op over de toekomst over de sociale werkvoorziening, de wet verdwijnt en er komen geen nieuwe indicaties meer. Toch is die er gekomen voor mensen die dolgraag hun eigen brood willen verdienen en meedraaien in de maatschappij maar dit mentaal of fysiek niet voluit kunnen. Worden die mensen nu gedwongen om maar weer thuis te gaan zitten? De bijstand in?

Lees verder
1 september 2014

Leerlingenvervoer, Maatwerk of Lapwerk?

Gemeente Doesburg stelt dat leerlingenvervoer maatwerk is en is trots dat zij voor een overbruggingsjaar kiezen om de ouders en leerlingen voor te bereiden. Wat ik me nu afvraag is waar dat maatwerk nu precies uit bestaat en hoe en door wie dat geregeld wordt.

Lees verder
1 juli 2014

Adders in de Verhuisdozen

Dat een oud gebouw aan renovatie toe is, zeker als daar mensen wonen die na een lang leven goede zorg en een fijne plek verdiend hebben, dat is een uitgemaakte zaak. Dat er planning nodig is om de mensen in tussentijd te huisvesten op een plek waar ze die verzorging kunnen krijgen dat snap ik ook helemaal. Maar waarom bewoners en hun familie op een verkeerd been gezet zijn wat betreft die tijdelijke huisvesting, is me totaal onduidelijk.

Lees verder
12 mei 2014

Europese verkiezingen, moet dat nou?

Moeten we nu weer naar de stembus? Nog wel voor iets wat ver van mijn bed is, want ik heb niks met Europa? Toch moet het, als u niet wil dat straks Europa beslist tot hoe laat u uw hondje uit mag laten of hoeveel kaas u per week op brood mag.

Lees verder
2 mei 2014

Met ouderen ga je zo niet om.

Ondanks protesten en petities van vrijwilligers en deelnemers en discussies op het gemeentehuis moest het er toch van komen. De dagbesteding en verdere activiteiten van Caleidoz moesten op de Linie toch plaats maken voor de bibliotheek. Let wel, een bibliotheek die maar enkele middagen per week open zal zijn terwijl het bij Caleidoz altijd bruiste van het leven. Een bibliotheek die over een paar jaar in fysieke vorm waarschijnlijk niet eens meer zal bestaan. Want hoewel ik zelf ook nog het liefst met een 'echt' boek op de bank kruip, die tijd gaat voorbij. Het digitale tijdperk, jawel! Wat zegt u, zullen er nog altijd ouderen zijn die een boek willen? Die hebben geen computer? Ja sorry, wethouders, die mensen zitten nu in de Beinum, op de Beumerskamp. Op een in uw ogen geweldige locatie. Ik zou willen voorstellen om daar eens te gaan kijken. Ja dat is al gebeurd, ik weet het. Maar stop de opluchting van, zo dat is geregeld, Caleidoz is eruit, maar eens in de kast. Zet die roze bril af en kijk met eerlijke ogen hoe de mensen er nu bijzitten.

Lees verder

U bent hier