h

Nieuws uit 2019

2 december 2019

Toch subsidie voedselbank

Omdat de Voedselbank geen aanvraag had ingediend is zij twee jaar subsidie misgelopen van de gemeente Doesburg.  Hoewel de subsidie vanaf 2016 bijna gehalveerd is, nam het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank flink toe. In 2016 waren het er nog 94, in 2019 waren dat er al 152. Daar komt bij dat er in Doesburg naar verhouding veel kinderen afhankelijk zijn van de Voedselbank. De armoede is in Doesburg fors hoger dan het gemiddelde van Nederland.

Lees verder
28 november 2019

Bibliotheek Doesburg

Een aantal weken geleden startten wij een handtekeningenactie, omdat de bibliotheek door forse bezuinigingen dreigt te moeten sluiten. De komende jaren zal de bibliotheek respectievelijk 60.000, 80.000 en 100.000 euro minder subsidie krijgen van Gemeente Doesburg. Tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek gelukkig dat iedereen de bibliotheek open wil houden, maar de bezuinigingen zijn niet van tafel.

Lees verder
26 november 2019

SP Doesburg pleit voor subsidie Voedselbank

Door een late aanvraag is Voedselbank Doesburg twee jaar subsidie misgelopen. SP Doesburg wil graag dat de gemeente alsnog de stichting tegemoet komt en de subsidie verleent. Daarvoor dient zij in de raadsvergadering komende donderdag een motie in. 

Lees verder
3 november 2019

Begroting 2020-2023

Foto: Michael bouwman

Doesburg is er voor alle mensen, voor hen die het goed gaat, maar ook vooral voor hen die zichzelf niet kunnen redden. Wij zijn solidair naar een ieder met menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. En deze begroting lijkt daar haaks op te staan. Godzijdank hebben we ingestemd met de toekomstvisie voor Doesburg, want daar lijkt het in deze begroting aan te ontbreken. Een bibliotheek die dreigt te moeten sluiten. Het algemeen maatschappelijk werk en sociale raadslieden die de broekriem moeten aantrekken, allerlei fondsen die bestemd zijn voor kwetsbare doelgroepen worden gewoon opgeheven. Je zou denken het gaat helemaal niet goed met Doesburg. En toch staat er van alles te gebeuren, plannen genoeg! maar niet op het sociaal domein.

Lees verder
21 oktober 2019

Behoud de bibliotheek

Foto: Harm-Jan Weevers
Wilt u ook dat de bibliotheek in Doesburg open blijft? Bent u ook tegen grote bezuinigingen van de gemeente waardoor de bibliotheek dreigt te verdwijnen?
Lees verder
17 oktober 2019

College gaf verkeerde info over LEID

Foto: Harm-Jan Weevers / www.fraterwaard.nl
Het college van B&W heeft misleidende informatie gegeven over het afketsen van project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg ofwel LEID. Zij heeft gelogen over het tijdstip van het sneuvelen van LEID, hield informatie achter over een vijfde optie naast de 4 varianten en hield vol dat het project ook voor natuur en milieu vergunbaar was.
Lees verder

Pagina's

U bent hier