h

Nieuws uit 2010

20 november 2010

Begroting rond: Sociaal beleid, geen lastenverhogingen

In 2009 en 2010 werd al € 1,2 miljoen bezuinigd, nu komt daar nog € 300.000 bij om 2011 sluitend te maken. Dat is nodig omdat de geldkraan uit Den Haag verder dichtgeknepen wordt. Welke keuzes heeft het gemeentebestuur gemaakt?

Lees verder
20 november 2010

Geluidswal gereed

Geluidswal
De bewonersacties voor aanleg van de geluidswal langs de N317 hebbeneindelijk succes gehad. Onze felicitaties voor de mensen die er al die tijd hun best voor hebben gedaan. In ieder geval het actiecomité van destijds en uiteraard de wijkraad Noordelijk Molenveld.

Lees verder
20 november 2010

Houd de jeugd in Doesburg - enquete woonruimte jongeren

De bevolking in veel Achterhoekse gemeenten krimpt. In Doesburg is dat nog niet het geval en dat willen we zo houden. Daarom vindt de SP dat Doesburg moet proberen om jonge mensen aan onze stad te binden. In Beinum West wordt nu gericht gebouwd voor jonge gezinnen. Daar kan een vervolgactie op komen, waarbij ook de jonge Doesburgers altijd snel aan een (huur) woning kunnen komen.

Lees verder
19 november 2010

Nieuwe kansen voor de stad

Het gaat voorzichtig beter met de binnenstad. Met instemming van de ondernemers wordt in het nieuwe bestemmingsplan het kernwinkelgebied blijvend beschermd.
Dát blijft de plaats waar de grotere winkels zich kunnen vestigen. In de aanloopgebieden (o.a. Roggestraat, Koepoortstraat, Gasthuisstraat, deel Ooipoortstraat) wordt nieuwe ruimte geboden voor vestiging van kleinere winkels (maximaal 50m2).

Lees verder
19 november 2010

Kabinet kleedt zorg verder uit: SP wil meer zorg in Doesburg

Het nieuwe kabinet gaat de zorg ‘hervormen’. Dat betekent dat de zorgpremies verder zullen stijgen, dat de zorgtoeslag verlaagd wordt, dat er een miljard bezuinigd wordt op het basispakket ziektekosten, dat mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis fors huur moeten gaan betalen. De zorg kachelt nu al hard achteruit. Het geven van zorg en aandacht wordt in St. Elisabeth en IJsselzicht al steeds meer afhankelijk van vrijwilligerswerk.

Lees verder
14 november 2010

'Strijd op twee fronten tegen asociaal Gelderland'

SP-lijsttrekker Eric van Kaathoven opent de aanval op de overdraagzame PVV én op Gelderse bestuurderspartijen die niet luisteren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier