h

Nieuws uit 2020

30 december 2020

Spreekuur SP hulpdienst in Doesburg

Spreekuur SP Hulpdienst in Doesburg
Mensen die vragen of problemen hebben met bijvoorbeeld verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie kunnen elke 3e woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur terecht op het inloopspreekuur bij de hulpdienst van de SP afdeling van Doesburg.
Adres: Kindervreugd, Marijkestraat 1 te Doesburg.
U kunt er terecht voor informatie en advies en wordt, indien nodig, doorverwezen naar een deskundige die u verder kan helpen. Iemand van de hulpdienst kan ook met u meegaan. Deze dienst is gratis en voor iedereen.
Aarzel dus niet als u denkt ondersteuning te kunnen gebruiken.
Buiten deze tijden kunt u ons bereiken op de volgende manieren
Telefoon:
06-39425547 (bereikbaar op maandag t/m donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur
E-mail doesburg@sp.nl

Lees verder
13 december 2020

SP Doesburg heeft 8 leden die 40 jaar lid zijn

Op 1-1-1980 werden deze 8 leden lid van de SP. Omdat de SP het erg belangrijk vindt dat de leden onze partij blijven steunen, zijn 8 leden benaderd door afdelingsvoorzitter Magda Rijk van SP Doesburg. Zij zijn met een cadeau in “het zonnetje” gezet omdat ze al 40 jaar lid zijn en onze afdeling hun lidmaatschap zeer waardeert.

Lees verder
22 november 2020

kiezen 3 algemene bestuursleden(herverkiezing)

Op de leden vergadering van 17 november 2020 waren er 3 kandidaten die graag herkozen willen worden. De aanwezige leden op de Ledenvergadering hebben ingestemd met haar (her) toetreding tot het bestuur. Alle 3 hebben zij een mooi boeket bloemen ontvangen. Van harte gefeliciteerd Nicole Hammink, Petra Franken en Margriet Ton!

 

     
      
Lees verder
15 november 2020

Begroting 2020

De behandeling van de begroting…
Een belangrijk moment in het jaar om met elkaar van gedachten te wisselen. Of toch niet?
Ik ben een volksvertegenwoordiger. En dit heeft enige tijd tot me door moeten dringen wat dat nu eigenlijk inhoudt. Ik vertegenwoordig met mijn stem de stem van de mensen die op onze partij gekozen hebben. En dat is niet niks. Dat is zelfs een hele verantwoordelijkheid. Dat zijn inwoners van Doesburg die vertrouwen in ons hebben uitgesproken dat wij hun belangen gaan behartigen.
En ja, we zijn geen coalitiepartij, maar daarom niet minder belangrijk. Want ook de stem van de minderheid heeft recht van spreken in ons democratisch bestel. De mond van de minderheid mag niet gesnoerd worden!

Lees verder
15 november 2020

Solidariteit is ver te zoeken

Ook wij als Doesburg raken het vet op de botten kwijt. Dat is helder. Maar er is een groot verschil tussen onvermijdelijke, doch rechtvaardige bezuinigingen en grond bieden om in verval te raken! Elk jaar opnieuw met de kaasschaaf over onze voorzieningen heen, betekent op den duur de bodem raken.
Er wordt wederom bezuinigd op kwetsbare doelgroepen en instellingen. Bijvoorbeeld op de compensatie voor chronisch zieken, de gemeentepolis, de dagopvang voor ouderen en op de kleine financiële waardering voor mantelzorgers. Doesburg kan met dit kleine gebaar de mantelzorgers een hart onder de riem steken. Blijf dit dan ook doen! Geef geen klap in het gezicht, maar een waardering.
Is er wel eens onderzocht hoeveel geld er verkwanseld wordt met de inhuur van allerhande adviesbureaus? Voor elk onderwerp wordt er wel wat ingehuurd. En wat is de effectiviteit daarvan? Zelfs de roeken hebben een eigen onderzoeksbureau. Niet gelukt, dan maar van tafel. Het antwoord van de coalitiepartijen is deze bezuinigingen tegengaan met bezuinigingen op huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand. Dat is het ene gat met het andere dichten. Onder de streep schieten we hier niets mee op. De partijen CDA, D’66 en SP hebben een vuist gemaakt en samen tegen dit voorstel gestemd.
In lastige tijden ondersteun je elkaar, maar de solidariteit is ver te zoeken bij de gemeente Doesburg.

Lees verder
2 november 2020

SP Doesburg bezorgt 6000 SP kranten

Foto: SP DOESBURG / Magda Rijk
In een oplage van maar liefst ruim een half
miljoen kranten gaan SP-vrijwilligers de komende tijd deze krant uitdelen in
Nederland. De kranten worden deur aan deur bezorgd in de buurt. Zo’n 15 vrijwilligers van SP Doesburg bezorgen de komende tijd 6000 kranten van de SP.
     

Al sinds 2008 publiceert de SP haar eigen krant. ‘De SP krant heeft een lange historie. Maar deze krant, in een nieuw jasje,is extra bijzonder en staat in het teken van de komende verkiezingen. Ons land moet eerlijker, en in de krant schrijven we over onze plannen. Daarnaast vertellen mensen in de krant over hoe zij samen met de SP opstaan voor een eerlijker Nederland. Zoals huurders die samen met de SP protesteren tegen de huurverhoging, zorgverleners die in actie komen voor goede zorg en de ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst die zich samen met de SP organiseren voor compensatie,’ zegt SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier