h

Nieuws uit 2022

12 april 2022

SP Doesburg viert 40-jaar Doesburg

Tijdens een feestelijke reünie interviewde Ronald van Raak velen die bijgedragen hebben aan de successen van de SP in Doesburg. Veel voorbeelden van acties die de SP met de Doesburgse bevolking heeft gevoerd kwamen voorbij.

Lees verder
13 maart 2022

Voor een wijkcentrum in iedere wijk

​​​​​​​​​​​​​wij willen in elke wijk een wijkcentrum met laagdrempelige spreekuren van maatschappelijk werk, sociaal-juridische hulp en schuldhulpverlening om zo problemen eerder op te sporen en erger te voorkomen. Er komen zorgbuurthuizen: De gemeente zet zich in om samen met de woningcorporatie kleinschalige woonvormen met een buurtfunctie te realiseren voor ouderen.
Hier kunnen ouderen, rijk of arm, terecht die zorg nodig hebben. Mensen uit de buurt kunnen hier terecht voor een gezamenlijke maaltijd, activiteiten en sociaal contact. Daardoor wordt de eenzaamheid bestreden en kunnen buurtbewoners gemakkelijk met elkaar in contact komen.

Lees verder
6 maart 2022

Voor een veiliger Doesburg

Het effect van het toenemend toerisme in Doesburg en van het tekort aan parkeerplaatsen leidt ertoe dat velen rond blijven rijden op zoek naar een parkeerplaats. Het gevolg is dat er volop wordt geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn met een ongewenste circulatie van auto’s tot gevolg. De luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof die daar weer het gevolg van is, is slecht voor de gezondheid en de leefomgeving. De singels worden een 30 km/h zone om de verkeersveiligheid te bevorderen, sluiproutes te ontmoedigen en de uitstoot van fijnstof te reduceren.

Lees verder
27 februari 2022

SP Doesburg gaat buurten in de buurt

Het afgelopen jaar is SP Doesburg maandelijks in verschillende wijken geweest. Op zaterdag 5 maart staan wij met een kraam van 12.00 tot 16.00 uur bij de Aldi, Burgemeester Keiserplein. SP'ers staan dan voor u klaar om met u in gesprek te gaan over wat er beter kan in Doesburg én wat belangrijke thema’s zijn bij de verkiezingen. De SP hecht veel waarde aan betrokkenheid van inwoners met onze gemeente.

Lees verder
27 februari 2022

Voor behoud van jongerencentrum 0313

Foto: Michael Bouwman / Ramiro

Jongeren moeten zich kunnen ontplooien en een goed leven kunnen opbouwen. Jongeren hebben lastige uitdagingen op diverse leefgebieden. De toegankelijkheid van het onderwijs, betaalbare woonruimte en een goede start op de arbeidsmarkt zijn zaken die niet meer vanzelfsprekend zijn. De Coronapandemie heeft hier nog een extra nadelige invloed op gehad. Dit blijkt o.a. uit de forse toename van mentale problemen. Wij zijn van mening dat we niet over maar met jongeren moeten praten. Daarom willen we binnen de burgerparticipatie nadrukkelijk jongerenparticipatie als onderdeel opnemen. Jongeren moeten ondersteuning kunnen krijgen in de vorm van een jongerencoach die naast de jongere staat. Het jongerencentrum moet blijven en ondersteund worden. De openingstijden en het aanbod moeten verruimd worden om ook de jeugd vanaf 17 jaar te bedienen en ook voor hen de nodige ontspanning te faciliteren. 

Lees verder
20 februari 2022

Betaalbaar wonen in Doesburg

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm gestegen. De woonlasten voor huurders en huiseigenaren zijn de afgelopen jaren trouwens over de hele linie gestegen. Want naast de huurprijzen zijn ook de energiekosten gestegen. Dat tij moet gekeerd worden. Huurders moeten meer zeggenschap krijgen over hun woning. Huurders maken samen met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen, voorzieningen in de wijk en over huurverhogingen. Er moet altijd voldoende sociale woningbouw worden opgenomen in elk nieuwbouwproject, zodat we zorgen voor voldoende sociale woningen. De voorraad sociale huurwoningen mag niet verminderen. Sloop van sociale huurhuizen moeten worden voorkomen als renovatie een reële optie is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier