h

Nieuws van de afdeling

27 november 2017

Heidy Melissen wordt de nieuwe lijsttrekker van de SP Doesburg.

Foto: eigen foto

Dinsdagavond 21-11-2017 is Heidy Melissen unaniem verkozen door de leden van de Doesburgse SP om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan te voeren.

Lees verder
13 juli 2017

Kadernota 2018

Dinsdag 11 juli is de kadernota 2018 behandeld in de gemeenteraad van Doesburg. Hierin staan voorstellen voor aanpassingen in de begroting. Deze zijn heel bescheiden aangezien er volgend jaar verkiezingen zijn en dan de coalitie een geheel andere vorm kan hebben. Hieronder vindt u onze bijdrage:   

Lees verder
26 mei 2017

SP bereikt versoepeling eigen bijdrage

Foto: Flicker

Afgelopen woensdag kreeg de SP een meerderheid van de gemeenteraad achter haar voorstel om de eigen bijdrage regeling voor de WMO flink te versoepelen.  De inkomensgrens waarboven geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden is verhoogd van 120 % naar 150% van minimum. Dit betekent dat ook de middeninkomens meer worden ontzien.

Lees verder
9 april 2017

Coalitie blijft nee zeggen tegen Natuur,Milieu Educatie ( NME) .

Foto: SP

Het voorstel van de SP om natuur en mileu educatie weer te gaan subsidieren heeft geen meerderheid behaald omdat de coalitie zich vasthield aan haar eerdere beslissing. Dit desondanks dat er kinderen van de horizon stad en Anne frank aanwezig waren om het belang van natuur en mileu educatie te vertellen tijdens de raadsvergadering van 30 Maart jl. Het mooie inspreken van de betrokken kinderen heeft niet mogen baten, zei hadden ook foto`s van de diverse activiteiten meegenomen.

Lees verder
5 maart 2017

Eigen Bijdrage CAK

Foto: Lareb

Zoals in elke gemeente betaal je een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, persoonlijk verzorging, traplift, scootmobiel. Dit zijn bijdrages die vanuit het CAK worden bepaald en is inkomens afhankelijk. Naarmate je meer verdiend moet je ook meer betalen. Ergens klinkt het logisch, ……..

Lees verder
21 oktober 2016

ALGEMENE BESCHOUWINGEN: geld van de zorg moet naar de zorg

Foto: SP

De SP is akkoord gegaan met de begroting met uitzondering van het personeelsplan omdat er onvoldoende inzicht is in de resultaten en zeker niet akkoord dat WMO-geld dat bedoeld is voor zorg wordt ingezet om de begroting dekkend te maken. Geld van de zorg moet naar de zorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier