h

Nieuws van de afdeling

13 oktober 2021

LEDENVERGADERING 11 oktober 2021

Foto: Michael Bouwman / SP

Op 11 oktober 2021 Ledenvergadering gehad waarbij Ronald van Raak aanwezig was. Het onderwerp was Heel de Mens (beginselprogramma van de SP) waarbij Ronald o.a. vertelde over de geschiedenis en acties van de SP in de jaren 70/80/90 van de SP. Voorts vertelde Ronald aan de hand van het boekje “Stel een daad” wat de betekenis is van ons socialisme. Drie kernwaarden zijn daarbij het uitgangspunt: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit was een leuke én zinvolle thema avond.
 

Lees verder
13 oktober 2021

Kaderscholingsweekend 09 en 10 oktober 2021

Foto: Michael Bouwman / SP

Wat een geweldig SP-kaderscholingsweekend was dat! In Diessen bespraken we de meest inspirerende momenten van het afgelopen jaar, maakten we samen plannen voor de komende raadsverkiezingen en bespraken we voorbeelden van hoe en waar de SP lokaal het verschil maakt.

Lees verder
30 september 2021

Bestemmingsplan verheullweg

Vanavond staat het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Verhuellweg op de agenda. Net zoals iedereen hebben wij geconstateerd dat er grote onrust en wantrouwen is in de Doesburgse samenleving. Mensen zijn bezorgd om de kwaliteit van hun leefomgeving, om de bescherming van natuur en hun eigen gezondheid. Daarom vinden wij het, naast het beoordelen van de formele kant, een belangrijke zaak om vertrouwen te herstellen. Daarom hebben wij een motie ingediend die voorstaat een second opinion uit te laten voeren over de uitgangspunten, juistheid en compleetheid van de gedane onderzoeken. En om die uitkomst af te wachten zal het nodig zijn nu geen besluit te nemen over het bestemmingsplan. De Raadsvergadering zal (helaas) nog 1 keer online plaatsvinden. Je kunt meekijken via: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live

Lees verder
19 september 2021

Red Het openbaar vervoer

Foto: Michael Bouwman / Magda Rijk

Eerst een bak koffie en daarna handtekeningen voor het openbaar vervoer ophalen.

Lees verder
19 september 2021

Bestemmingsplanwijziging Verheullweg

Tijdens de presentatie van zaterdag jl werd een tegeltje getoond met de tekst: Stilstand is achteruitgang. De spijker op zijn kop zou ik zeggen. Dat toont aan dat ze altijd zullen blijven groeien. Of op zijn minst die wens hebben. Ik zou daar nav de presentatie de volgende tegeltjestekst tegenover willen zetten: “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo” Op de locatie waar de bedrijven zitten kunnen ze in de breedte niet verder en zitten ze ingesloten aan weerskanten, dus kunnen ze niet anders dan de hoogte in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier