h

Nieuws van de afdeling

27 februari 2022

SP Doesburg gaat buurten in de buurt

Het afgelopen jaar is SP Doesburg maandelijks in verschillende wijken geweest. Op zaterdag 5 maart staan wij met een kraam van 12.00 tot 16.00 uur bij de Aldi, Burgemeester Keiserplein. SP'ers staan dan voor u klaar om met u in gesprek te gaan over wat er beter kan in Doesburg én wat belangrijke thema’s zijn bij de verkiezingen. De SP hecht veel waarde aan betrokkenheid van inwoners met onze gemeente.

Lees verder
27 februari 2022

Voor behoud van jongerencentrum 0313

Foto: Michael Bouwman / Ramiro

Jongeren moeten zich kunnen ontplooien en een goed leven kunnen opbouwen. Jongeren hebben lastige uitdagingen op diverse leefgebieden. De toegankelijkheid van het onderwijs, betaalbare woonruimte en een goede start op de arbeidsmarkt zijn zaken die niet meer vanzelfsprekend zijn. De Coronapandemie heeft hier nog een extra nadelige invloed op gehad. Dit blijkt o.a. uit de forse toename van mentale problemen. Wij zijn van mening dat we niet over maar met jongeren moeten praten. Daarom willen we binnen de burgerparticipatie nadrukkelijk jongerenparticipatie als onderdeel opnemen. Jongeren moeten ondersteuning kunnen krijgen in de vorm van een jongerencoach die naast de jongere staat. Het jongerencentrum moet blijven en ondersteund worden. De openingstijden en het aanbod moeten verruimd worden om ook de jeugd vanaf 17 jaar te bedienen en ook voor hen de nodige ontspanning te faciliteren. 

Lees verder
20 februari 2022

Betaalbaar wonen in Doesburg

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm gestegen. De woonlasten voor huurders en huiseigenaren zijn de afgelopen jaren trouwens over de hele linie gestegen. Want naast de huurprijzen zijn ook de energiekosten gestegen. Dat tij moet gekeerd worden. Huurders moeten meer zeggenschap krijgen over hun woning. Huurders maken samen met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen, voorzieningen in de wijk en over huurverhogingen. Er moet altijd voldoende sociale woningbouw worden opgenomen in elk nieuwbouwproject, zodat we zorgen voor voldoende sociale woningen. De voorraad sociale huurwoningen mag niet verminderen. Sloop van sociale huurhuizen moeten worden voorkomen als renovatie een reële optie is.

Lees verder
20 februari 2022

SP Doesburg gaat buurten in de buurt

Het afgelopen jaar is SP Doesburg maandelijks in verschillende wijken geweest. Op zaterdag 26 februari staan wij met een kraam van 12.00 tot 16.00 uur bij de Dekamarkt. SP'ers staan dan voor u klaar om met u in gesprek te gaan over wat er beter kan in Doesburg én wat belangrijke thema’s zijn bij de verkiezingen. De SP hecht veel waarde aan betrokkenheid van inwoners met onze gemeente.

Lees verder
13 februari 2022

Behoud van het zwembad

Er moet alles aan gedaan worden om het zwembad voor Doesburg te behouden. Dit is in het kader van de toekomstvisie van belang voor de demografie van Doesburg.
We zijn voorstander van een combinatie van het zwembad en de sporthal waardoor we aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen. Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een samenleving met meer verbondenheid en cohesie en minder
sociale uitsluiting. Daarom is investeren in breedtesport in de wijken belangrijk. Jongeren, volwassenen en mensen met een beperking moeten alle mogelijkheden krijgen om deel te kunnen nemen aan sport. Extra aandacht wordt besteed aan de groeiende groep jongeren met overgewicht. Sportdeelname moet betaalbaar zijn en verenigingen moeten goed gefaciliteerd worden. Er moeten voldoende openbare
sport- en spelvoorzieningen zijn in de buurten. Alle ruimten die bruikbaar zijn om te sporten, worden opengesteld voor sport.

Lees verder
6 februari 2022

Voor behoud van de Linies in Doesburg

De Linies vormen een prachtig uniek historisch natuurgebied in Doesburg. De plannen voor de Hoge Linie moeten van tafel om onnodige schade aan de bestaande ecologische waarden te voorkomen. Door dit gebied open te stellen voor toeristen wordt de natuurwaarde verstoord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier