h

Nieuws van de afdeling

30 januari 2022

Voor goede zorg in Doesburg

Wie zorg nodig heeft, heeft recht op zorg. Goede zorg in Doesburg moet gewaarborgd blijven. Aangezien het kabinet het nodig vond om verzorgingshuizen te sluiten en bezuinigd heeft op de thuiszorg is er een ‘gat’ ontstaan in de zorg voor ouderen. Iedereen moet op een menswaardige manier oud kunnen worden in zijn of haar eigen buurt. Ook als dat thuis niet meer gaat. Kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijk zijn beter dan grote instellingen. Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de wijk. Investeren in lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg. Het bestrijden van eenzaamheid is een preventietaak waar de gemeenten toe verplicht zijn volgens de Wet publieke gezondheid.

Lees verder
30 januari 2022

Bestemmingsplan bedrijventerrein Verheullweg

Het lijkt een droevige dag te worden. Aan het einde van deze vergadering zal er een besluit genomen worden over het ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Verhuellweg. Een plan dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor onze stad, onze natuur en leefomgeving.

Lees verder
30 januari 2022

Medisch Afval

Het college van burgemeester en wethouders in Doesburg wilde gaan stoppen met het gratis inleveren van medisch afval en incontinentiemateriaal. Doordat wij als SP Doesburg hier meerdere klachten over kregen hadden we eerst vragen gesteld aan het college. Dat gaf ons niet de antwoorden die we graag wilden horen. Ook de Gehandicapten Raad Doesburg had hierover al meerdere malen brieven gestuurd en vragen over gesteld. Ook die kreeg geen bevredigende antwoorden.

Lees verder
30 januari 2022

Verkiezingsprogramma SP Doesburg 2022

Foto: Michael Bouwman / SP Doesburg

De SP is een partij van woorden én daden. We zijn actief in de buurten samen met bewoners. En wat we horen, nemen we mee naar de gemeenteraad. Dit is het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, 2022. 

Lees verder
21 januari 2022

16 huisartsen en hun patiënten de dupe van wisseling zorgverzekeraar in de Achterhoek, onacceptabel volgens ons!

Door een opgelegde wisseling van zorgverzekeraar (https://www.destentor.nl/achterhoek/16-huisartsen-in-de-achterhoek-de-dupe-van-wisseling-zorgverzekeraar-we-hebben-straks-minder-tijd-voor-u~ac7c7861/) krijgen 16 Achterhoekse huisartsen minder tijd voor de zorg voor hun patiënten.  Ook staan er banen bij de verschillende huisartspraktijken op de tocht. Volgens deze huisartsen zitten ze in een situatie waarin ze een ‘’speelbal van de zorgverzekeraars’’ zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier